رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
سه شنبه: 25/مرد/1401 (الثلاثاء: 18/محرم/1444)

صبحی سهمگین

صبح روز عاشورا، صبح روز رستاخیز عظیمی است كه بشریت در هولناك‌ترین مواقف و هراس‌انگیزترین ایستگاه‌ها قرار گرفت و با حوادثی روبه‌رو شد كه فرشتگان آسمانی را هم به شگفتی انداخت.

صبحی است سخت رهیب؛ مخاطراتی كه در پی دارد و امتحاناتی كه برای انسان پس از آن پیش می‌آید، چنان شكننده است كه شكست‌ناپذیری در برابر شداید آن، جلوة امر محال و غیرممكن را دارد. اگر آن سختی‌ها بر آسمان‌ها و زمین و كوه‌ها فرود می‌آمد، تحمّل آن را نداشتند و اگر توان همة افراد بشر را یك نفر داشته باشد باز هم توان غلبه بر شداید و مصائب این روز از صاحب آن، عجیب و حیرت‌انگیز است.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: