وریز وجوهات
بشر دنياي مادّي، انسان عصر فضا، جهان سركش و رها شده از التزامات اخلاقي، جوامع ماشيني و اجتماعات سرمايه‎داري كه شب و روز از كار و كوشش براي يك زندگي پر از حرارت مادّي آرام نمي‎گيرند؛ جوامعي كه در آن رشته‎هاي محكم و استوار فضيلت، پاكدامني و عفاف يكي...
جمعه: 3/ارد/1400 (الجمعة: 11/رمضان/1442)

دعاي حسین‌(علیه‌السلام) چه بود؟

حسین‌(علیه‌السلام) در اين روز آنچه را كه به‌ظاهر براي انسان عزيز است و همه براي حفظ آنها دعا مي‌كنند، در ورطة خطر قطعي مي‌بيند. او دعا مي‌كند، امّا دعايش نجات ظاهري از اين ورطه و امتحان بزرگ نيست؛ دعا نكرد كه خدايا! جوانانم و برادرانم را از اين قتل و شهادت و اهل‌بيت را از اسارت، نجات بده و آنها و اصحابم را باقي بدار، يا شيرخوارم را مورد ترحّم اين اشرار قرار بده؛ نه! او اين‌گونه دعا نمي‌كرد و هيچ‌يك از اصحاب و ياورانش هم اين‌گونه دعا نمي‌كردند؛

 

آنها همه به شهادت مي‌انديشيدند؛ آنها از اينكه انصار خدا، انصار رسول خدا و انصار حق مي‌باشند به خود مي‌باليدند

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: