رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
دوشنبه: 11/مهر/1401 (الاثنين: 7/ربيع الأول/1444)

در اندیشه شهادت

و چیزی كه به فكر آنها خطور نمی‌كرد، نجات از مرگ بود. آنها همه مستغرق در بحار توجه به خدا و نیل به فوز شهادت بودند، دعایشان این بود كه در شهادت و ایثار جان در راه خدا هرچه بیشتر، خالصانه  موفق‌تر عمل نمایند و فداكارتر باشند و در برابر ضربات ‌تیرها و شمشیرها و نیزه‌های دشمن، شایق‌تر ایستادگی نمایند؛‌ كشته‌شدن در راه خدا و شهادت، فوز عظیمی بود كه به چشم خویش می‌دیدند و با اختیار و اشتیاق تمام به‌سوی آن می‌شتافتند.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: