رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
سه شنبه: 25/مرد/1401 (الثلاثاء: 18/محرم/1444)

ابعاد یك حادثة عظیم

واقعة جانسوز عاشورا و شهادت حضرت سیّدالشهدا‌(علیه‌السلام) حادثه‌ای عظیم، یگانه و منحصربه‌فرد است كه نظیر آن در تاریخ، نه قبل از آن واقع شده و نه بعد از آن اتّفاق خواهد افتاد.

ابعاد و جوانب بسیار آن به حدّی است كه ورود در هركدام موجب آگاهی از جوانب جدید و بیشتر می‌گردد؛ در حوادث گذشته و آینده نقش و اثر داشته و دارد و حتّی می‌توان حوادث قبل از آن را هم با نگاه به این واقعه بررسی و مطالعه كرد.

البتّه این حادثه از لحاظ اسرار و نكات مخفی، آن‌قدر عظیم است كه

 

آنچه از آن ظاهر است باآنكه در اوج عظمت قرار دارد، در برابر آنچه از آن پنهان است قابل قیاس نیست، و چنان تكان بزرگی به عالم داد كه هیچ‌گاه آرام نخواهد گرفت و مانند جِرم آسمانی بزرگی است كه در اقیانوس بیكران هستی بیفتد و موجی مناسب آن به وجود آید كه همواره در طول قرون و اعصار با شفافیت بیشتر در گسترش می‌باشد.

موضوع: 
نويسنده: