رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
سه شنبه: 25/مرد/1401 (الثلاثاء: 18/محرم/1444)

نكاتی در باب تبلیغ عاشورا

حقیر مناسب دیدم بعضی نكات را كه شاید ازنظر خود آقایان و بسیاری از دیگران پنهان نباشد تذكراً به عرض برسانم:

 

موضوع: 
نويسنده: