رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
سه شنبه: 18/مرد/1401 (الثلاثاء: 11/محرم/1444)

ادب نسبت به برادر

امام‌حسین‌(علیه‌السلام) با فرزندان، بانوان، خویشان و اهل‌بیت خود در نهایت ادب، محبّت، رحمت، مهربانی، انس و مودّت برخورد می‌كرد.

 

ابن‌قتیبه روایت می‌كند كه مردی خدمت امام‌حسن(علیه‌السلام)آمد، و از آن حضرت‌(علیه‌السلام) درخواست چیزی كرد.

حضرت فرمود: «سؤال، شایسته نیست مگر برای وام سنگین یا فقرِ خواركننده و یا دیه و تاوانی كه ادانكردن آن سبب رسوایی شود».

عرض كرد: نیامدم به خدمت شما مگر برای یكی از آنها.

حضرت، فرمان داد تا صد دینار به او دادند.

سپس آن مرد خدمت امام‌حسین‌(علیه‌السلام) رفت و از آن حضرت‌(علیه‌السلام) نیز سؤال كرد، امام‌حسین‌(علیه‌السلام) هم همان سخن برادرش را به او فرمود و همان پاسخ را شنید؛ سپس پرسید: «برادرم به تو چقدر داد؟».

عرض كرد: صد دینار.

امام‌حسین‌‏‌(علیه‌السلام) نودونه دینار به او عطا كرد؛ زیرا نخواست با برادرش برابری كرده باشد.[1]

 

[1]. علایلی، سموالمعنی، ص152.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: