رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
سه شنبه: 18/مرد/1401 (الثلاثاء: 11/محرم/1444)

مقاتل معتبر

س. مقاتل معتبر اعم از فارسی و عربی ازنظر حضرت‌عالی كدام‌اند؟

ج. مقاتل معتبر، متعدّد است، مثل نفس‌المهموم و ابصارالعین و مقتل مقرم و قمقام زخار و مقتل بحارالانوار.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: