رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
دوشنبه: 17/مرد/1401 (الاثنين: 10/محرم/1444)

خواندن روضه بی‌سند

س. خواندن ‌روضه‌ بی‌اساس یا مشكوك‌ توسّط مدّاح و یا سخنران، چه‌ حكمی دارد؟

 

ج. خواندن روضه بی‌اساس، جایز نیست، و خواندن چیزی كه احتمال صحّت آن را می‌دهد اگر به‌صورت احتمال باشد، اشكال ندارد.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: