رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
دوشنبه: 11/مهر/1401 (الاثنين: 7/ربيع الأول/1444)
 1.  قرآن کریم.
 2.  نهج‌البلاغه، الشریف‌الرضی، الامام علی بن ابی‌طالب×، تحقیق و شرح محمد عبده، بیروت، دارالمعرفة، 1412ق.
 3.  ابوالشهداء‌ الحسین بن علی‘، عقّاد، عبّاس محمود، تحقیق جاسم ساعدی، تهران، المجمع‌العالمی للتقریب بین‌‌ المذاهب الاسلامیة، 1425ق.
 4.  الاتحاف بحب الاشراف، شبراوی، عبدالله بن محمد، قم، الشریف‌الرضی، 1363ش.
 5.  الاحتجاج، طبرسی، احمد بن علی (م. 560ق.)، تحقیق سید محمدباقر موسوی خرسان، النجف‌الاشرف، دارالنعمان، 1386ق.
 6.  الاخبارالطوال، ابن‌داوود دینوری، احمد (م. 282ق.)، تحقیق عبدالمنعم عامر، القاهرة، داراحیاء الکتب العربیة، 1960م.
 7.  الاختصاص، مفید، محمد بن محمد (م. 413ق.)، تحقیق علی‌اکبر غفاری، قم، نشر اسلامی، 1414ق.
 8.  الارشاد فی معرفة حجج‌الله علی العباد، مفید، محمد بن محمد (م. 413ق.)، تحقیق مؤسسة آل ‌البیت^ لتحقیق التراث، بیروت، دارالمفید، 1414ق.
 9.  الاستیعاب فی معرفةالاصحاب، ابن‌عبدالبر، یوسف بن عبدالله قرطبی (م.463ق.)، تحقیق علی محمد بجاوی، بیروت، دارالجیل، 1412ق.

 

 1.  اسدالغابة فی معرفةالصحابه، ابن‌اثیر جزری، علی بن محمد (م. 630ق.)، تهران، انتشارات اسماعیلیان.
 2.  إعلام‌الوری بأعلام‌الهدی، طبرسی، فضل بن حسن (م. 548ق.)، قم، مؤسسة آل البیت^ لاحیاء التراث، 1417ق.
 3.  اعیان‌الشیعه، امین عاملی، سید محسن (م. 1371ق.)، تحقیق سید حسن امین، بیروت، دارالتعارف، 1403ق.
 4.  اقبال‌الاعمال، ابن‌طاووس، سید علی بن موسی (م. 664ق.)، تحقیق جواد قیومی، تهران، دارالکتب الاسلامیة، 1409ق.
 5.  الامالی، طوسی، محمد بن حسن (م. 460ق.)، تحقیق مؤسسة البعثة، قم، دارالثقافة، 1414ق.
 6.  الامامة و السیاسه، ابن‌قتیبه دینوری، عبدالله بن مسلم (م. 276ق.)، تحقیق علی شیری، قم، الشریف‌الرضی، 1413ق.
 7.  بحارالانوار الجامعة لدرر اخبار الائمةالاطهار^، مجلسی، محمدباقر (م.1111ق.)، تحقیق محمدباقر بهبودی، بیروت، داراحیاء التراث العربی، 1403ق.
 8.  البدایة و النهایه، ابن‌کثیر، اسماعیل بن عمر (م. 774ق.)، تحقیق علی شیری، بیروت، داراحیاء التراث العربی، 1408ق.
 9.  البلدالامین و الدرع‌الحصین، کفعمی، ابراهیم بن علی (م. 905ق.)، بیروت، مؤسسة الاعلمی، 1418ق.
 10.  بصائر‌الدرجات فی فضائل آل محمد(ص)، صفار، محمد بن حسن (م.290ق.)، تحقیق میرزا محسن کوچه‌باغی، تهران، موسسة الاعلمی، 1404ق.
 11.  تاریخ الامم و الملوک، طبری، محمد بن جریر (م. 310ق.)، تحقیق گروهی از دانشمندان، بیروت، مؤسسة الاعلمی، 1403ق.

 

 1.  تاریخ مدینة دمشق، ابن‌عساکر، علی بن حسن (م. 571ق.)، تحقیق علی شیری، بیروت، دارالفکر، 1415ق.
 2.  تاریخ‌الیعقوبی، یعقوبی، احمد بن ابی‌یعقوب (م.292ق.)، بیروت، دارصادر.
 3.  تحف‌العقول عن آل الرسول(ع)، ابن‌شعبه حرانی، حسن بن علی (م. قرن4)، تحقیق علی‌اکبر غفاری، قم، نشر اسلامی، 1404ق.
 4.  تذکرة‌الخواص، سبط ابن‌جوزی، یوسف بن حسام‌الدین (م.654ق.)، قم، الشریف‌الرضی، 1418ق.
 5.  ترجمة ریحانة‌الرسول‌(ص) الامام الحسین‌(علیه‌السلام) من تاریخ مدینة دمشق، ابن‌عساکر، علی بن حسن (م. 571ق.)، تحقیق محمدباقر محمودی، قم، مجمع احیاء الثقافة الاسلامیة، 1414ق.
 6.  تصنیف غررالحکم و دررالکلم، آمدی، عبدالواحد بن محمد (م. 510ق.)، تحقیق مصطفی درایتی، حسین درایتی، قم، انتشارات اسلامی، 1420ق.
 7.  تفسیرالقمی، قمی، علی بن ابراهیم (م. 307ق.)، تحقیق سید طیب موسوی جزائری، قم، دارالکتاب، 1404ق.
 8.  تفصیل وسائل‌الشیعة الی تحصیل مسائل‌الشریعه، حر عاملی، محمد بن حسن (م. 1104ق.)، قم، مؤسسة آل البیت(علیهم‌السلام) لاحیاء التراث، 1414ق.
 9.  خصائص‌الائمه(علیهم‌السلام)، سید رضی، محمد بن حسین (م. 406ق.)، تحقیق محمدهادی امینی، مشهد، آستان قدس رضوی، 1406ق.
 10.  روضةالواعظین و بصیرةالمتعظین، فتال نیشابوری، محمد بن حسن (م.508ق.)، قم، الشریف‌الرضی، 1375ش.
 11.  زاد‌المعاد، مجلسی، محمد باقر(م.1111ق.) تحقیق علاءالدین اعلمی، بیروت، مؤسسة‌الاعلمی، 1423ق.

 

 1.  سموالمعنی فی سموالذات أو اشعة من حیاة الحسین(علیه‌السلام)، علائلی، عبدالله، مصر، مطبعة عیسی البابی الحلبی و شرکاه، 1358ق.
 2.  السیر و المغازی (سیرة ابن‌اسحاق)، ابن‌اسحاق، محمد بن اسحاق (م.151ق.)، تحقیق محمد حمیدالله، معهد الدراسات و الابحاث للتعریف.
 3.  السیرةالنبویه، ابن‌کثیر، اسماعیل بن عمر (م. 774ق.)، تحقیق مصطفی عبدالواحد، بیروت، دارالمعرفة، 1396ق.
 4.  السیرةالنبویه، ابن‌هشام، عبدالملک حمیری (م. 8 ـ 213ق.)، تحقیق محمد عبدالحمید، القاهرة، مکتبة محمدعلی صبیح و اولاده، 1383ق.
 5.  شرح احقاق‌الحق، مرعشی نجفی، سید شهاب‌الدین (م. 1411ق.)، قم، کتابخانه مرعشی نجفی، 1409ق.
 6.  شرح نهج‌البلاغه، ابن ابی‌الحدید، عزالدین (م. 656ق.)، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، داراحیاء الکتب العربیة، 1378ق.
 7.  الصواعق‌المحرقه، ابن حجر هیتمی، احمد (م.947ق.)، تحقیق عبدالوهاب عبداللطیف، القاهرة، مکتبة القاهرة، 1385ق.
 8.  عوالم‌العلوم و المعارف و الاحوال( الامام الحسین(علیه‌السلام))، بحرانی اصفهانی، عبدالله بن نورالله (م. قرن 12)، قم، مؤسسه امام مهدی(علیه‌السلام)، 1425ق.
 9.  عوالی‌اللئالی العزیزیة فی الاحادیث‌الدینیه، ابن ابی‌جمهور احسائی، محمد بن علی (م. 880ق.)، تحقیق مجتبی عراقی، قم، مطبعة سیدالشهداء، 1403ق.
 10.  الغیبه، نعمانی، محمد بن ابراهیم (م. 360ق.)، تحقیق فارس حسون کریم، قم، انتشارات انوارالهدی، 1422ق.
 11.  الفصول‌المهمة فی اصول‌الائمه، حر عاملی، محمد بن حسن (م. 1104 ق.)، تحقیق محمد بن محمدحسن قائینی، مؤسسه معارف اسلامی امام‌رضا(علیه‌السلام)، 1418ق.

 

 1.  الفصول‌المهمة فی معرفةالائمه(علیهم‌السلام)، ابن‌صباغ مالکی، علی ‌بن ‌محمد (م. 855ق.)، تحقیق سامی غریری، قم، دارالحدیث، 1422ق.
 2.  فقه‌الرضا(علیه‌السلام)، ابن‌بابویه، علی بن حسین (م. 329ق.)، تحقیق مؤسسة آل ‌البیت(علیهم‌السلام) لاحیاء التراث، مشهد، المؤتمر العالمی للامام الرضا(علیه‌السلام)، 1406ق.
 3.  قرب‌الاسناد، حمیری قمی، عبدالله بن جعفر (م. 300ق.)، قم، مؤسسة آل البیت(علیهم‌السلام) لاحیاء التراث، 1413ق.
 4.  قمقام زخّار و صمصام بتّار (در احوالات حضرت مولی‌الکونین ابی‌عبدالله الحسین(علیه‌السلام))، معتمدالدوله،‌ فرهاد میرزا (م. 1305ق.)، تهران، کتابفروشی اسلامیه، 1377ق.
 5.  الکافی، کلینی، محمد بن یعقوب (م. 329ق.)، تحقیق علی‌اکبر غفاری، تهران، دارالکتب الاسلامیة، 1363ش.
 6.  الکامل فی التاریخ، ابن‌اثیر جزری، علی بن محمد (م. 630ق.)، بیروت، دارصادر، 1386ق.
 7.  کشف‌الغمة فی معرفة‌الائمه(علیهم‌السلام)، اربلی، علی بن عیسی (م. 693ق.)، بیروت، دارالاضواء، 1405ق.
 8.  کشف‌المحجة لثمرة‌المهجه، ابن‌طاووس، سید علی بن موسی (م. 664ق.)، النجف‌الاشرف، المطبعة الحیدریة، 1370ق.
 9.  کشف‌الیقین فی فضائل امیرالمؤمنین(علیه‌السلام)، علامه حلی، حسن بن یوسف (م.726ق.)، تحقیق حسین درگاهی، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1411ق.
 10.  لواعج‌الاشجان فی مقتل‌الحسین(علیه‌السلام)، امین عاملی، سید محسن (م.1371 ق.)، قم، مکتبة بصیرتی، 1331 ش.

 

 1.  اللهوف فی قتلی‌الطفوف، ابن‌طاووس، سید علی بن موسی (م. 664ق.)، قم، انتشارات انوارالهدی، 1417ق.
 2.  مثیرالاحزان، ابن‌نما حلی، محمد بن جعفر (م. 645ق.)، النجف‌الاشرف، المطبعة الحیدریة، 1369ق.
 3.  المحاسن، برقی، احمد بن محمد (م. 274ق.)، تحقیق سید جلال‌الدین حسینی، تهران، دارالکتب الاسلامیة، 1370ش.
 4.  المختصرفی‌اخبارالبشر(تاریخ ابی‌الفداء)، ابی‌الفداء، عماد‌الدین اسماعیل (م.732ق.)، بیروت، دارالمعرفه.
 5.  مروج‌الذهب و معادن‌الجوهر، مسعودی، علی بن حسین (م. 345ق.)، تحقیق اسعد داغر، قم، دارالهجرة، 1409ق.
 6.  المزارالکبیر، مشهدی، محمد بن جعفر (م. 610ق.)، تحقیق جواد قیومی، قم، نشر اسلامی، 1419ق.
 7.  مستدرک‌الوسائل و مستنبط‌المسائل، محدّث نوری، میرزاحسین (م.1320ق.)، بیروت، مؤسسة آل البیت(علیهم‌السلام)، لاحیاء التراث، 1408ق.
 8.  مسند احمد بن حنبل، احمد بن حنبل، شیبانی (م. 241ق.)، بیروت، دارصادر.
 9.  مشکاةالانوار فی غررالاخبار، طبرسی، علی بن حسن (م. قرن 7)، تحقیق مهدی هوشمند، انتشارات دارالحدیث، 1418ق.
 10.  المصباح، کفعمی، ابراهیم بن علی (م. 905ق.)، بیروت، مؤسسة الاعلمی، 1403ق.
 11.  مطالب‌السؤول فی مناقب آل الرسول(ص)، ابن‌طلحه شافعی، محمد بن طلحه (م. 652ق.)، تحقیق ماجد عطیه.
 12.  المعجم‌الکبیر، طبرانی، سلیمان بن احمد (م. 360ق.)، تحقیق حمدی سلفی، بیروت، داراحیاء التراث العربی، 1404ق.

 

 1.  مناقب الامام امیرالمؤمنین علی بن ابی‌طالب(علیه‌السلام)، کوفی، محمد بن سلیمان (م. قرن 3)، تحقیق محمدباقر محمودی، قم، مجمع احیاء الثقافة الاسلامیة، 1412ق.
 2.  مناقب آل ابی‌طالب، ابن‌شهر آشوب، محمد بن علی (م. 588ق.)، قم، انتشارات علامه، 1379 ق.
 3.  المنتظم فی تاریخ الامم و الملوک، ابن‌جوزی، عبدالرحمن بن علی (م.597ق.)، تحقیق محمد عبدالقادر عطا، مصطفی عبدالقادر عطا، بیروت، دارالکتب‌ العملیة، 1412ق.
 4.  ناسخ‌التواریخ ‌در‌احوالات حضرت سیدالشهداء(علیه‌السلام)، سپهر، میرزا محمدتقی، تهران، کتابفروشی اسلامیه، 1343ش.
 5.  نظم دررالسمطین فی فضائل المصطفی و المرتضی و البتول و السبطین(علیهم‌السلام)، زرندی، محمد بن یوسف (م. 750ق.)، اصفهان، مکتبة الامام امیرالمؤمنین‌(علیه‌السلام) العامة، 1377ق.

 

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: