چهارشنبه: 12/مهر/1402 (الأربعاء: 19/ربيع الأول/1445)

چگونگی نماز آیات

مسأله337. نماز آیات دو ركعت است و هر ركعت آن پنج ركوع دارد و قبل از هر ركوع، سوره حمد و سوره دیگری از قرآن خوانده می‎شود؛ ولی می‎توان یك سوره را پنج قسمت كرده و قبل از هر ركوع یك قسمت از آن را خواند، كه در این صورت، در دو ركعت دو حمد و دو سوره خوانده می‎شود.

در اینجا با تقسیم سوره «اخلاص» چگونگی نماز آیات را می‎آوریم:

موضوع: 
نويسنده: