رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
پنجشنبه: 3/فرو/1402 (الخميس: 1/رمضان/1444)

چگونگی نماز آیات

مسأله337. نماز آیات دو ركعت است و هر ركعت آن پنج ركوع دارد و قبل از هر ركوع، سوره حمد و سوره دیگری از قرآن خوانده می‎شود؛ ولی می‎توان یك سوره را پنج قسمت كرده و قبل از هر ركوع یك قسمت از آن را خواند، كه در این صورت، در دو ركعت دو حمد و دو سوره خوانده می‎شود.

در اینجا با تقسیم سوره «اخلاص» چگونگی نماز آیات را می‎آوریم:

موضوع: 
نويسنده: