رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
سه شنبه: 8/فرو/1402 (الثلاثاء: 6/رمضان/1444)

نمازهای مستحب[1]

مسأله343. نمازهای مستحب بسیار است و این نوشته گنجایش تمام آنها را ندارد، امّا برخی از آنها كه اهمیت بیشتری دارند را می‎آوریم:

 

 

[1]. نماز مستحب را «نافِلَه» گویند.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: