رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
سه شنبه: 9/خرد/1402 (الثلاثاء: 10/ذو القعدة/1444)

نگاه به دیگران

مسأله449. به جز زن و شوهر، نگاه‌كردن هر فرد انسانی به فرد دیگر، اگر برای لذّت‌بردن باشد حرام است، خواه همجنس باشد، مانند: نگاه مرد به مرد دیگر، و یا غیر همجنس، مانند: نگاه مرد به زن، و خواه از محارم باشد و یا غیرمحارم و به هر جای بدن باشد، همین حكم را دارد.

مسأله450. پسرها و مردان می‎توانند به تمام بدن زنانی

 

كه بر آنها محرم هستند، به‌جز عورت، بدون قصد لذّت‌بردن نگاه كنند.

مسأله451. پسرها و مردان نمی‎توانند به بدن و موی زن نامحرم نگاه كنند.

مسأله452. دخترها و بانوان می‎توانند بدون قصد لذّت‌بردن، به سر و صورت و گردن مرد نامحرم به مقداری كه به‌طور متعارف نمی‎پوشانند، نگاه كنند.

 

نويسنده: 
کليد واژه: