وریز وجوهات
بی‎ترديد كساني كه می‎خواهند اسلام را در آينه اعمال و رفتار اجتماع مسلمانان اين عصر ببينند و آن جمال نوراني و خورشيد جهان تاب را در چنين منظر و آيينه تيره و تار زيارت كنند، سخت در اشتباه‌ هستند. اگر تصوير چهره اسلام ممكن بود و يك نفر آگاه به تمام...
جمعه: 3/ارد/1400 (الجمعة: 11/رمضان/1442)

دل‌نگرانی‌های امام‌زمان(علیه‌السلام)

 آن حضرت از شيوع مفاسد، از مراكز فساد و از فرهنگسراها و ارگان‌هاي هنري و موسيقي، از ابتذالي كه بانوان را به آن دعوت مي‌نمايند، از گرايش آنها به ترك چادر، از شركت آنها در بعضي از مسابقات ورزشي و عواقب سويي كه اين امور دارد، از همه نگران مي‌باشد.

موضوع: 
نويسنده: