وریز وجوهات
بسم الله الرحمن الرحیم جناب مستطاب آیت الله آقای حاج سید جعفر سیدان دامت برکاته سلام علیکم کتاب شریف "معارف وحیانی" که مجموعه ای از درس ها و مقالات حضرتعالی است را مطالعه نموده؛ استفاده کرده و لذت بردم. الحق این کتاب، مانند سایر آثار علمی...
سه شنبه: 25/خرد/1400 (الثلاثاء: 5/ذو القعدة/1442)

1 -  نياز جامعه به مركز و مدير

بشر هميشه به اين مسئله شناخت داشته است كه جامعه و حتّى عائله چند نفرى اگر بخواهند با داشتن حقوق متقابل و تبادل دسترنج‌ها، و همكارى‌هاى سالم و سازنده و روابط متعادل و آسايش‌بخش زندگى كرده و از نظم و ترتيب و امنيّت و رفاه لازم برخوردار باشند، به دو چيز نياز دارند:

1 ـ قانون جامع و برنامه‌هاى كافى.

2 ـ مديريت و زمامدارى و مركز تصميم‌گيرى و اجرايى مورد اعتماد.

بديهى است كه بدون مديريت صالح و قاطع و نظام اداری، رفاه و امنيّت و مقاصد اساسى دنيا و آخرت انسان حاصل نمى‌شود. بشر، هم طعم تلخ بى‌نظمى را چشيده است و هم اثر موافق و مساعد نظم و ترتيب را ديده است، لذا مديريتى را كه حافظ

 

نظم و مجرى عدالت و نگهبان مصالح و پاسدار حقوق عموم باشد، لازم مى‌داند و از آن استقبال مى‌نمايد.

مدينه فاضله وقتى تشكيل مى‌شود كه افراد جامعه مانند اعضا و قواى انسان واحد كه تحت اداره و مديريت عقل قرار دارند و وحدتشان با يك نيروى مركزى كه هر عضو و قوّه‌اى را به كار مناسب مأمور مى‌سازد تحت مديريت مطمئن و عاقل و عادل اداره شود كه جريان امور را بر سير منطقى و متناسب قرار دهد و بين اعضا همكارى ايجاد كند، بدون اينكه خودش را بر سايرين تحميل نمايد يا آنها را در مسير غيرمناسب و خارج از صلاحيتشان وارد كند. واضح است هرچه اين نقشه بيشتر عملى شود و هرچه مديريت از آگاهى لازم و بيشتر برخوردار باشد، اغراض صحيح انسانى بيشتر تأمين مى‌گردد، و مشابهت نظام سياست و اداره و تشريع به نظام تكوين بيشتر مى‌شود.

موضوع: 
نويسنده: