وریز وجوهات
بسم الله الرحمن الرحیم  شخصیّت والای حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام آن پیشوای عالیقدر، بسیار عظیم‌تر از آن است که امثال حقیر بتوانیم با نگارش مقاله‌‌ای آن را شرح دهیم.   * از نگاه دانشمندان اهل سنّت   علاوه بر دانشمندان و...
شنبه: 24/مهر/1400 (السبت: 9/ربيع الأول/1443)

اعتراض در به رسمیت شناختن اسرائیل توسط شاه ایران

در زماني كه مشهور شد ايران، اسرائيل را به رسميت به‌طور كامل يا ناقص شناخته است، و با واكنش سران بعضی كشورهاي اسلامي مواجه شد ازجمله سران مصر شخص عبدالناصر (جمال) و رئيس و شيخ جامع الازهر و بعضی ديگر، رسماً شاه را محكوم و طي تلگرافاتي كه به محضر آقا كردند شاه را تقبيح و در واقع تنبيه او را از

 

آقا درخواست نمودند، حقير در جريان قرار گرفتم و تلگرافات آنها را مطالعه نمودم.

آقا از اين واقعه سخت آزرده‌خاطر و متأسف شد، و فوراً موضوع را تعقيب و جداً خواستار شدند كه دولت شناسايي خود را پس بگيرد، و از مسلمانان به‌واسطه خطايي كه كرده عذرخواهي نمايد، و آنچه به ياد دارم اقداماتي شد و اينها ابتدا خواستند انكار نمايند، و به صورت‌هايي عذرخواهي نمودند.

به‌هرحال آقا با جواب‌هايي كه به‌طور شفاف و زنده به رئيس‌جمهوري مصر و ديگران دادند اين عمل را شديداً محكوم، و خودشان و شيعه را در كنار سایر مسلمين با صهيونيست‌ها درگير و در جهاد شمردند، و همواره فكر ايشان به مسأله فلسطين مشغول بود.

نويسنده: