رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
سه شنبه: 14/تير/1401 (الثلاثاء: 5/ذو الحجة/1443)

8. اقامه قسط و عدل

هدف دیگر، اقامه قسط و عدل و برقراری نظم عادلانه در بین مردم به‌وسیله قرار دادن امر مردم در پاك‌ترین دست‌ها و امین‌ترین افراد و انتخاب افراد عادل و صالح برای امور اجتماعی و كارهای مربوط به عموم است. اهمیت این مسئله وقتی معلوم می‌شود كه شخص، برنامه امّت و رهبری امّت و همچنین برنامه قضاوت و دادگستری و سایر امور اجتماعی و مالی اسلامی را مطالعه كند و آیات و روایاتی را كه در این امور، مسئولیت افراد را سخت شمرده‌اند به دقت بررسی نماید.

نويسنده: 
کليد واژه: