رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
جمعه: 15/مهر/1401 (الجمعة: 11/ربيع الأول/1444)

* سه چیز، خلاصه ایمان

معنای دیگری که از ایمان استفاده می‌شود این‌‌که ایمانی که حقیقی و منشأ آثار و موجب نجات و رستگاری، و ترتّب احکام بر آن است در این سه چیز خلاصه ‌شود:

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: