رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
جمعه: 15/مهر/1401 (الجمعة: 11/ربيع الأول/1444)

* احیای امر، به حفظ و نشر معارف است

اهمّیّت نقل احادیث و بیان معارف و رساندن کلمات و علوم ائمّه طاهرین(ع) به مردم که در این صورت از آن تعبیر به احیای امر آنها شده است، احیای امر آنها، احیای راه و روش، و شأن و دعوت و هدایت آنها است، که باید زنده بماند، و زنده‌ماندن آن، به یادگرفتن سخنان و علوم و معارف ایشان، و ضبط و حفظ و ثبت در کتاب، و نشر و رساندن آن، به دیگران است.

درواقع، روایت حدیث، ادامه‌ کار و مأموریّت آن بزرگواران، و استمرار هدایت ایشان است.

موضوع: 
نويسنده: