وریز وجوهات
بسم الله الرحمن الرحیم در بيان ويژگي ها و وصف پيامبر گرامي اسلام حضرت ختمي مرتبت محمد مصطفي صلّي الله عليه و آله و سلم، كتاب ها و آثار زيادي نوشته شده است.   * در کلام نویسندگان و شعرا   مسلمانان از شيعه و سنّي و نيز...
شنبه: 1/آبا/1400 (السبت: 16/ربيع الأول/1443)

* یک دنیا پند و هدایت سعادت‌بخش در احادیث

احاديث شريفه، مشحون است از حکمت‌ها و پندها، و هدايت‌ها و ارشادات علمي و عملي، که جامع سعادت دنيا و آخرت، و متضمّن صلاح جسم و روح، و فرد و جامعه، و رستگاري همه است که نمونه‌اي از آن را در کتاب‌هایي، مثل تحف العقول، غرر الحکم، مکارم الاخلاق و نزهة الناظر هرکس مي‌تواند مطالعه نمايد.

بسياري از اين احاديث، درضمن يک جمله کوتاه، عالي‌ترين حکمت‌ها، و دستورالعمل‌ها را در اختيار بشر قرار مي‌دهند.

اين احاديث نشان مي‌دهند که آن بزرگواران، معماران حقيقي بنياد خير و سعادت بشر، و طبيبان واقعي ارواح و مربّيان آگاه جوامع انساني هستند و راهنمایي‌هايشان، همه مقبول عقل سليم و مطابق فطرت است.

اين تعاليم و اين سخنان و هدايت‌ها، اگر در دسترس بشر قرار بگيرد، و انسان‌هایي که به حقيقت و صداقت راه‌جوي سعادت‌طلبند از آن آگاه شوند، همه، آنها را مي‌پذيرند، و از آن پيروي مي‌کنند، زيرا خواسته فطرت را عرضه مي‌نمايند، مانند تشنه‌اي که جوياي آب است.

 

فطرت بشريت، جوياي اين تعاليم و ارشادات است، و هيچ دليلي بر درستي اين تعاليم و حقانيت آنها، بهتر از خود آنها نيست:

يوســف کنعــانيم روي چــو ماهم گواست
 

 

 

هيــچ کـس از آفتاب، خطّ گـواهي نخواست
 

ســرو بلنــدم تو را راســت نشــاني دهم
 

 

 

خـوب‌تـر از قـد سـرو چيست نشاني راسـت
 

اي گـل گـل‌زارها! چيـسـت نشــان شــمـا؟
 

 

 

بوي که در مغزهاست، رنگ که در چشم‌هاست
 

 
موضوع: 
نويسنده: