شنبه: 8/مهر/1402 (السبت: 15/ربيع الأول/1445)

* یک دنیا پند و هدایت سعادت‌بخش در احادیث

احادیث شریفه، مشحون است از حکمت‌ها و پندها، و هدایت‌ها و ارشادات علمی و عملی، که جامع سعادت دنیا و آخرت، و متضمّن صلاح جسم و روح، و فرد و جامعه، و رستگاری همه است که نمونه‌ای از آن را در کتاب‌هایی، مثل تحف العقول، غرر الحکم، مکارم الاخلاق و نزهة الناظر هرکس می‌تواند مطالعه نماید.

بسیاری از این احادیث، درضمن یک جمله کوتاه، عالی‌ترین حکمت‌ها، و دستورالعمل‌ها را در اختیار بشر قرار می‌دهند.

این احادیث نشان می‌دهند که آن بزرگواران، معماران حقیقی بنیاد خیر و سعادت بشر، و طبیبان واقعی ارواح و مربّیان آگاه جوامع انسانی هستند و راهنمایی‌هایشان، همه مقبول عقل سلیم و مطابق فطرت است.

این تعالیم و این سخنان و هدایت‌ها، اگر در دسترس بشر قرار بگیرد، و انسان‌هایی که به حقیقت و صداقت راه‌جوی سعادت‌طلبند از آن آگاه شوند، همه، آنها را می‌پذیرند، و از آن پیروی می‌کنند، زیرا خواسته فطرت را عرضه می‌نمایند، مانند تشنه‌ای که جویای آب است.

 

فطرت بشریت، جویای این تعالیم و ارشادات است، و هیچ دلیلی بر درستی این تعالیم و حقانیت آنها، بهتر از خود آنها نیست:

یوســف کنعــانیم روی چــو ماهم گواست
 

 

 

هیــچ کـس از آفتاب، خطّ گـواهی نخواست
 

ســرو بلنــدم تو را راســت نشــانی دهم
 

 

 

خـوب‌تـر از قـد سـرو چیست نشانی راسـت
 

ای گـل گـل‌زارها! چیـسـت نشــان شــمـا؟
 

 

 

بوی که در مغزهاست، رنگ که در چشم‌هاست
 

 
موضوع: 
نويسنده: