رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
سه شنبه: 25/مرد/1401 (الثلاثاء: 18/محرم/1444)

* مقاومت احیاگران خرافات، مایه شرمساری است

همان‌گونه که می‌بینید احیاگرهای رسم خرافاتی چهارشنبه‌سوری دست از آن برنمی‌دارند، و متأسّفانه در یک کتاب درسی رسمی که میلیون‌ها کودک دانش‌آموز باید از آن درس بگیرند، و فهم و عقل و شعور بیاموزند، آن را درس

 

می‌دهند، و اسباب شرمساری برای ملّت بزرگ و مسلمان ایران، فراهم می‌نمایند، مصری‌ها هم به آسانی حاضر به دست برداشتن از این برنامه عروس نیل نبودند.

وقتی اسلام در آنجا وارد شد، و بنا شد که این عادت، مثل عادات زشت دیگر، متروک و تعطیل شود، خرافات‌پرست‌ها یا ملّی‌گراها راضی نمی‌شدند، و عاقبت در اثر اصرار آنها، تا سه سال، برنامه عروس نیل به‌طور مصنوعی، و با مجسّمه عروس برگزار شد.

موضوع: 
نويسنده: