رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
پنجشنبه: 20/مرد/1401 (الخميس: 13/محرم/1444)

* دوران جوانی، دوران پیکار با نفس

بدانید دوران جوانی، دوره و میدان جهاد، و پیكار با آمال نفسانی است. البته همه كس نمی‌توانند حریف نفس امّاره شوند، فقط پهلوانان حقیقی می‎توانند در این میدان، اظهار وجود نموده، و مدال قهرمانی بگیرند.

شما عزیزان من و هر جوان دیگری، چه بخواهید و چه نخواهید، باید این زورآزمایی و امتحان بسیار سخت و بزرگ را بگذرانید.

 

موضوع: 
نويسنده: