رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
جمعه: 15/مهر/1401 (الجمعة: 11/ربيع الأول/1444)

* پرهیزاز برنامه‌های بی‌فایده

تلاش کنید چنان باشید كه از معرفت، و بینش بیشتر و آگاهی زیادتر، لذّت ببرید‌؛ اوقات خود را به معاشرت‌های بیهوده، و برنامه‌هایی که كمالی از آن، نه برای روح و نه برای جسم حاصل نمی‎شود، تلف نكنید. قدر فرصت درخشان جوانی را بدانید، و لحظه‌ای از کسب و تحصیل كمالات حقیقی، غافل نشوید.

 

موضوع: 
نويسنده: