رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
پنجشنبه: 20/مرد/1401 (الخميس: 13/محرم/1444)

* رعایت حقوق همگان

برای همه‌ مؤمنان و مؤمنات، برادر یا خواهری غم‌خوار و مهربان باشد، و حقوق همگان، مخصوصاً حق پدر و مادر، و اساتید و علما را رعایت كند، و كوتاه سخن آنكه خود را به اخلاق كریمه اسلامی ‌آراسته سازد، و در نیكی به خلق، و قضای حوائج مردم، اهتمام نماید.

نويسنده: