چهارشنبه: 12/مهر/1402 (الأربعاء: 19/ربيع الأول/1445)

* رعایت حقوق همگان

برای همه‌ مؤمنان و مؤمنات، برادر یا خواهری غم‌خوار و مهربان باشد، و حقوق همگان، مخصوصاً حق پدر و مادر، و اساتید و علما را رعایت كند، و كوتاه سخن آنكه خود را به اخلاق كریمه اسلامی ‌آراسته سازد، و در نیكی به خلق، و قضای حوائج مردم، اهتمام نماید.

نويسنده: