رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
پنجشنبه: 20/مرد/1401 (الخميس: 13/محرم/1444)

* متوقف نشدن در هیـچ درجه‌ای از علم‌آموزی

در علم و عمل، و كسب معرفت و دانش، هرچه پیش می‌رود، و به هر مقام و درجه‌ای كه می‌رسد، در آن درجه متوقّف نشود، و به كمال بیشتر و مقامات بالاتر نظر داشته باشد.

از نعمت‌ها و امكاناتی كه برای ترقّی دارد، حدّاكثر استفاده را بنماید. قدر و ارزش عمر و فرصت‌ها و حتی دقایق زندگی را بداند، مبادا بیهوده تلف شود.

نويسنده: