رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
سه شنبه: 25/مرد/1401 (الثلاثاء: 18/محرم/1444)

پاسخ

چهارده قرن پیش، بانگ جان‌بخش کلمه‌ (لا إله إلا الله)، اعلام آزادی، و مساوات، و محکوم‌بودن استضعاف، و لغو امتیازات پوچ را از شبه جزیره عربستان به گوش جهانیان رسانید، و در کالبد مرده انسانیت که بیماری‌های گوناگونِ جهل، فقر، استبداد، استکبار، قوانین ظالمانه، نابرابری‌ها و تعصبات و فردپرستی آن را از پای درآورده بود، جان تازه دمید.

مسلمانان ایران، با انقلاب‌ اسلامی خود، مسئولیت یکی از بزرگ‌ترین آزمایش‌ها را در تاریخ اسلام به عهده گرفته‌اند، که اگر دقّت شود مسئولیت آنان در شرایط فعلی، کمتر از مسئولیت مسلمانان و مجاهدان آغاز طلوع آفتاب رسالت اسلام نیست.

 

خداوند متعال، چنین خواست که دعوت الهی اسلام، از ایران به دنیا برسد، و ملّت مسلمان ایران، ‌و پیروان مکتب اهل‌بیت^، پرچم توحید اسلام را، به اهتزاز درآورده، و جهان را به دعوت قرآن، و ایدئولوژی‌های اسلام، رهنمون گردند.

بر عهده ملّت ایران است که شایستگی و لیاقت خود را در این رسالتی که به عهده آنها آمده است نشان بدهند، و جامعه نمونه اسلام را به مردم دنیا که تشنه آزادی واقعی، و حق و عدل و برابری و برادری هستند عرضه بدارند، و کوچک‌ترین و کم‌ترین مسامحه در این تکلیف در وضع موجود، خیانت به اسلام می‌باشد.

نويسنده: 
کليد واژه: