رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
سه شنبه: 25/مرد/1401 (الثلاثاء: 18/محرم/1444)

* عرضه کردن آگاهی و رشد انسانی و اسلامی در انظار جهانیان

برادران عزیز و خواهران گرامی، اکنون وقت عرض شایستگی، و نشان‌دادن آگاهی و رشد انسانی و اسلامی است.

کاری که شما ملّت بزرگ ایران انجام دادید، بسیار بزرگ و عظیم بود، و شما را در انظار دنیا، بسیار باعظمت ساخت.

دشمنان شما می‌خواهند این افتخار و سربلندی تاریخی را از شما بگیرند، و به این فتح و پیروزی که در تاریخ ایران نظیر ندارد، ضربه وارد کنند.

نويسنده: