رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
سه شنبه: 25/مرد/1401 (الثلاثاء: 18/محرم/1444)

* مسئولیت همگانی

اکنون وظایف ما از قبل، بیشتر و مهمتر است؛ کشاورز مسئولیت دارد؛ صنعتگر مسئولیت دارد؛‌ کارگر مسئولیت دارد؛ معلّم و استاد و دانشجو مسئولند؛ زن مسئول است؛ مرد مسئول است؛ علما و خطبا و نویسندگان و کارمندان لشکری و کشوری و قوای انتظامی و همه و همه مسئولند.

 

همه باید، با نقش سازنده و جلوه‌دهنده، روح توحید و عدل اسلام را نشان بدهند، و با کار و عمل، دِین خود را به اسلام، و به جامعه، و به آنان که در راه انقلاب اسلامی خون خود را نثار کردند ادا کنند.

 

نويسنده: 
کليد واژه: