رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
جمعه: 15/مهر/1401 (الجمعة: 11/ربيع الأول/1444)

* نمونه خانواده اسلامی

حقیر در همین زندگی خود، زنان و مردانی را دیده‎ام كه در این جهتِ باهم شدن و از هم‌بودن، نمونه بودند و چنان بودند كه گویی هر یك از راز دل دیگری خبر داشت، و همان را انجام می‎داد، و همان را می‎گفت كه دیگری می‎گفت؛ شخصیّتشان در هم ذوب شده بود، اگر او در بیرون خانه بود، و دیگری در درون خانه، هر دو با هم بودند، و در رنج و غم و شادی و گشایش، شریك یكدیگر بودند. نه این خود را از او طلبكار می‎دانست، و نه او به این ادّعایی داشت.

این مردسالاری تحمیلی، كه در زمان ما مبارزه با آن را مطرح می‎نمایند، و از آن برای جداكردن زن از شوهر، و آنها را دو واحد، در مقابل هم قرار دادن استفاده می‎كنند، اصلاً وجود نداشت؛ و اخلاق اسلامی در محیط خانه، و بر روابط با هم حاكم بوده است.

غرض از این بیانات این است كه شما برحسب آنچه نوشته‎اید،

 

همسرِ از هر جهت پاك و سالم دارید، كه او را هدیه‎ای از طرف خدا می‎شمارید، مسأله غیر قابل حلّ، بین خودتان نخواهید داشت؛ این صفا و وفا و خوش‌بینی كه به هم دارید، همه امور را بر وفق دلخواه قرار می‎دهد، شما خاطرخواه او، و او هم خاطرخواه شما خواهد بود.

نويسنده: