وریز وجوهات
بسم الله الرحمن الرحیم و َما نَقَموا مِنهُم إِلّا أَن يُؤمِنوا بِاللَّهِ العَزيزِ الحَميدِ جنایات وحشیانه روز جمعه در مسجد قندوز افغانستان - که منجر به شهادت تعداد زیادی از نمازگزاران و مردم بی‌گناه شد -  را به ساحت مقدس حضرت ولی عصر عجل...
شنبه: 1/آبا/1400 (السبت: 16/ربيع الأول/1443)

* قانون شرع حافظ نظام خانواده

البتّه در نظامات شرعي، براي اينكه اگر در بين زن‌ها و شوهرها، افرادي پيدا شدند كه به‌واسطه بعضي جهات و عذرهاي ناصحيح يا بهانه‎هاي غلط به اين اتّحاد و يگانگي نرسيدند، قانون بر آنها حاكم شود و آنها را منظّم سازد، براي هر يك از زن و شوهر نسبت به هم حقوقي مقرّر شده است كه برحسب آن، نظام خانواده و زوجيّت باز هم محفوظ بماند و در سايه اين حقوق و قانون با هم همزيستي داشته باشند؛ برحسب اين حقوق، هيچ زن و مردي موظّف نيستند كه از گذشته‎هاي خوب و بد و سوابق زندگي خود يكديگر را مطّلع سازند، بايد هرچه مي‎گويند و عمل مي‎كنند، همه موجب قوّت اتّحاد و خوش‎بيني آنها به يكديگر باشد.

نويسنده: