رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
سه شنبه: 25/مرد/1401 (الثلاثاء: 18/محرم/1444)

پرسش دهم

نقش زن در خانواده

مرجع بزرگوارم آیت‌الله العظمی صافی؛

سلام علیکم

مدّتی ‌است قصد ازدواج دارم، ولی نگرانیﻫﺎیی مانع از آن ﻣﻰشود كه با اطمینان و اعتماد لازم، پای در این مسیر بگذارم. با خانمی آشنا شدهﺍم كه به لحاظ سطح تحصیلات و خانواده، هم‌كفو به نظر ﻣﻰرسیم، شروطی ازجمله مهریه بالایی را عنوان كرده كه قابل قبول نیست. امروزه اصلاً دختری با مهریه كم پیدا نمی‌شود.

متأسفانه، دختران امروز نسبت به روابط و اقتدار هرچند مثبت و سازنده پدران خود در گذشته، معترض هستند، و مخالف شكل‌گیری فضایی قدرتمند، سالم و سازنده برای همسرانشان در زندگی آینده هستند.

سؤال بنده این است كه اگر روزی در جامعه به دلایل مختلفی، ازجمله ضعف ایمان، و فرهنگ اجتماعی و سیاسی، مردسالاری و زورگویی حاكم بوده است، راه جلوگیری از سوء استفاده دختران نسل امروز از وقایع گذشته چیست؟ و چگونه ﻣﻰتوان با رعایت حقوق و حدود شرعی و انسانی، مانع از حاكم‌شدن زن‌سالاری و

 

زورگویی زن شد؟ آیا در زندگی مشترك، نباید اصل بر شراكت و مسؤلیت‌پذیری در همه امور زندگی از غم و شادی، كار و تفریح و ... باشد؟

نويسنده: