رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
جمعه: 15/مهر/1401 (الجمعة: 11/ربيع الأول/1444)

* دوری از تشریفات در ازدواج

در این نامه اشاره كرده‌اید كه به‌ندرت می‌توان دختری را یافت كه با مهریه كم به ازدواج حاضر شود، و حال آنكه این‌طور نیست.

چه‌بسا دختران باعفاف و باحجابی كه از خانواده‌ای اصیل نیز می‌باشند، و هم خود و خویشاوندانشان، شهرت به خیر و خوبی دارند كه هنوز رو به مهریه‌های سنگین نیاورده‌اند، و همراه با تدیّنی كه دارند، كم توقّع می‌باشند.

انتظار این است كه شما ازدواج با تشریفات و رسوم كنونی را، از ذهن خود خارج نمایید، و با انتخاب صحیح از چنین خانواده‌هایی، زندگی آینده‌ خود را ترسیم نمایید.

نويسنده: