رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
جمعه: 15/مهر/1401 (الجمعة: 11/ربيع الأول/1444)

* استفاده از تمام فرصت برای تحصیل علم

امّا راجع به اشتغال به كسب در كنار تحصیل و كسب علم، به نظر می‌رسد اگر بتوانید اگرچه با قناعت باشد، در این فرصت كه دارید نیرو و استعداد خود را در تحصیل علم صرف كنید، سزاوارتر است.

نويسنده: