رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
سه شنبه: 25/مرد/1401 (الثلاثاء: 18/محرم/1444)

* پایگاه ارزنده‌ زن در اسلام

یكی از مسائلی كه پیرامون آن بررسی بسیار شده، مسأله نقش زن در اجتماع بشری است. تا قبل از اسلام، موقعیت زن به‌طور شایسته، شناخته‌شده نبود، و درباره او نظراتی اظهار می‌شد كه تنها چیزی كه در آن، مورد توجّه نبود، شأن انسانی و ارزنده زن بود.

پس از انقلاب عظیم اسلام، زن قدر و احترام خاصّ یافت، و پایگاه ارزنده‌اش در اجتماع معلوم شد؛ استقلالش، شخصیّتش، حقوقش، تكالیفش و مسئولیّت‌هایش، همه روشن گردید.

متأسّفانه از این انتقال زن از گذشته‌ای كه قبل از اسلام داشت، به موقعیت و ارزشی كه از اسلام یافت، بعض مللی كه آزادی زن را از اسلام اقتباس كردند، به‌طور صحیح استفاده ننمودند؛ و به اسم آزادی زن، او را مانند جنس مصرفی به بازار آوردند، و ننگین‌ترین معاملات را روی آن انجام داده، و او را وادار کردند كه در مجامع رقص، و مغازه‌ها و فروشگاه‌ها و به نام سكرتر، حتّی در سازمان ملل و برای مقاصد سیاسی، و هزار و یك مقصد پلید دیگر، خودفروشی كند كه شرح این مفاسد و رسوایی‌ها و اهانت‌هایی كه در دنیای معاصر به اسم آزادی، به شرف و حیثیت و اعتبار زن می‌شود، یك كتاب بزرگ می‌گردد.

نويسنده: