رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
جمعه: 15/مهر/1401 (الجمعة: 11/ربيع الأول/1444)

* واقع‌نگری در مسائل زنان

پس از این مقدّمه كه غرض از ذكر آن این بود كه با نظر

 

واقع‌بینانه باید مسائل زن را بررسی كرد، و نقطه‌نظرهای اسلام را كه از سوی خدا و خالق زن می‌باشد باید در نظر گرفت، و تبلیغات مغرضان و نظرهای آلوده به شهوات را كنار گذاشت، در جواب این پرسش كه آیا برای یک زن شایسته است شغل بیرون از منزل داشته باشد، عرض می‌كنم:

نويسنده: