رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
سه شنبه: 25/مرد/1401 (الثلاثاء: 18/محرم/1444)

* خانه‌داری شایسته‌ترین کار برای زن

به نظر اینجانب، شایسته‌ترین كار برای نوع زن كه عالی‌ترین مظاهر همكاری زن و مرد است، این است كه زن به كارهای داخل منزل و تربیت اولاد و خانه‌داری بپردازد، و مرد به كارهای خارج، و در خارج از منزل انجام وظیفه نماید؛ البته این به آن معنی نیست كه زن شغل مناسب دیگر را نباید یا نمی‌تواند عهده‌دار شود یا اینكه بر زن، خانه‌داری واجب است، بلكه غرض

 

این است كه مصلحت اجتماع بر این است كه اصل در مشاغل زن، این باشد، و تدبیر امور داخل منزل در متن مشاغل زن، اصالت داشته باشد، و همه احترام شغل او و اعتبار و اصالت و ارزش آن را بشناسند، و تقدّس و افتخاری كه برای زن خانه‌دار است محفوظ باشد.

 

 

نويسنده: