رسول الله صلى الله عليه و آله :شَعبانُ شَهري و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهري كُنتُ لَهُ شَفيعا يَومَ القِيامَةِ پيامبر صلى الله عليه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قيامت شفيع او خواهم... بیشتر
سه شنبه: 27/ارد/1401 (الثلاثاء: 15/شوال/1443)
  1. اگر دست يا جايي از بدن نجس شود، چگونه ميتوان با آب قليل پاك نمود؟

ج. چنانچه بر اثر بول نجس شده باشد، پس از برطرف شدن عين نجاست دو مرتبه آب بريزيد، و اگر بر اثر خون و مانند آن نجس شده باشد، پس از برطرف شدن عين نجاست يك مرتبه آب ريختن كافي است.

  1.  اگر آب لولهكشي روي زمين نجس بريزد و به لباس و بدن ترشّح كند، آيا همچنان پاك است يا نجس ميشود؟

ج. چون آب لوله‎كشي شهرها به كر متصل است، به هر موضع نجسي كه برسد آن را پاك مي‎كند. بنابراين، اگر آب لوله‎كشي، حتي از محلي كه نجس است به انسان ترشح كند پاك است؛ مگر اينكه عين نجاست مانند خون در آب ترشح شده باشد.

  1.  چنانچه فرش، نجس شده باشد، ولي فراموش كرده باشيم كه كدام قسمت آن بوده، حال اگر با پاي مرطوب روي آن راه برويم، آيا پايمان نجس ميشود؟

ج. اگر يقين نداريد كه پايِ ‌تر شما با قسمت نجس فرش برخورد كرده است، محكوم به طهارت است.

  1.  آيا خون كمتر‌ از درهم كه در نماز بخشيده شده، پاك است؟

ج. خون كمتر از درهم، نجس و نجس‌كننده است؛ ولي اگر در بدن و لباس نمازگزار باشد، نماز با آن صحيح است.

  1.  آيا الكل صنعتي و الكل سفيد پاك است؟

ج. اگر از مُسكر مايع بالاصاله تهيه نشده باشد، و يا شك در اين جهت داشته باشيد، پاك است.

  1.  حكم استفاده از عطرها و ادكلنها چيست؟ آيا حكم فراوردههاي كشورهاي مسلمان با غيرمسلمان فرق دارد؟

ج. عطرها و ادكلن‎هايي كه در كشورهاي مسلمان يا غيرمسلمان ساخته مي‎شوند، در صورت شك در طهارت و نجاست آن، محكوم به طهارت است. ازاين‌رو استفاده از آنها موجب نجس شدن بدن يا لباس نمي‎شود.

  1.  جوهر خودكاري كه روي دست باقي مانده، آيا براي وضو و غسل اشكال ايجاد ميكند؟

ج. جوهر خودكار و هر رنگ ديگر اگر جسميت داشته باشد و مانع رسيدن آب به پوست باشد، بايد برطرف شود؛ ولي اگر فقط رنگ است و جسميت ندارد، مثل اينكه بعد از شستن، باز اثر آن باقي باشد، براي غسل و وضو اشكال ندارد.

  1.  آيا ميتوان قبل از اذان وضو گرفت و بعد با همان وضو نماز خواند؟

ج. وضو گرفتن به قصد با طهارت بودن مستحب است. بنابراين، با اين قصد مي‎توان قبل از وقت نماز، وضو گرفت و بعد از داخل شدن وقت نماز، با همان وضو، نماز خواند.

  1.  گاهي اوقات از من مقداري آب بي‌رنگ که لزج است خارج مي‌شود، آيا غسل بر من واجب مي‌شود يا نه؟

ج. غير از بول و مني سه نوع آب از مخرج بول خارج مي‌شود که موجب غسل و وضو نيستند:

1. آبي که گاهي بعد از بازي و ملاعبه از انسان خارج مي‌شود نامش (مَذي) است و آن پاک است.

2. آبي که گاهي بعد از خروج مني بيرون مي‌آيد و نامش (وَذي) است که اگر ظاهر محل تطهير شده باشد, پاک است.

3. آبي که گاهي بعد از بول بيرون مي‌آيد و نامش (وَدي) است که اگر بول به آن نرسد, پاک است.

حال اگر مايع مذکور علائم مني را نداشته باشد و شما شک در مني بودن آن داريد، محکوم به طهارت است و غسل لازم نيست.

نويسنده: 
کليد واژه: