رسول الله صلى الله عليه و آله :شَعبانُ شَهري و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهري كُنتُ لَهُ شَفيعا يَومَ القِيامَةِ پيامبر صلى الله عليه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قيامت شفيع او خواهم... بیشتر
پنجشنبه: 29/ارد/1401 (الخميس: 17/شوال/1443)


22. کامروايان رستاخيز

عَنْ أُمِّ سَلَمَة: قَالَ رَسُولُ اللهِ(ص)

«عَلِيٌّ وَشِيعَتُهُ هُمُ الْفَائِزُونَ يَوْمَ الْقِيامَةِ».[1]

از امّ‌سلمه روايت شده كه پيامبر اكرم(ص) فرمود:

«علي و پيروانش در روز قيامت رستگاران‌اند».

[نكته: از اين‌گونه احاديث كه كلمه «شيعه» به زبان مبارك

 

پيامبر اعظم(ص) صادر شده، مي‌توان فهميد كه نخستين كسي كه بذر تشيع را در سرزمين اسلام پاشيده، شخص رسول خدا| بوده است.]

 

 

[1]. ديلمی، فردوس‌الاخبار، ج3، ص88؛ قندوزی، ینابيع‌الموده، ج2، ص245؛ بلاذري، انساب‌الاشراف، ج2، ص182؛ ابن‌عساکر، تاريخ مدینة دمشق، ج42، ص333.

از جابر بن عبدالله روايت شده ما در خدمت پيامبر اكرم| نشسته بوديم كه علي از روبرو به‌سوي ما آمد، هنگامي كه چشم پيامبر| به او افتاد فرمود: «قسم به آن كسي كه جانم در دست قدرت اوست اين و شيعيانش روز رستاخيز پيروزمند و رستگارند». و آيه 7 سوره بيّنه نازل شد: «كساني كه ايمان آورده‌اند و كارهاي شايسته انجام داده‌اند، آنان بهترين مردم هستند». هیثمی، مجمع‌الزوائد، ج9، ص 131.

و گنجي با اسناد خود از ابوسعيد خدري روايت كرده كه پيامبر| به علي نگاه كرد و فرمود: «اين و پيروانش رستگاران روز رستاخيز هستند». در ادامه مي‌فرمايد: من اين حديث را از گروه بسيار و طرق گوناگون شنيدم. گنجی‌شافعی، كفاية‌الطالب، ص313 – 314.

و مناوي اين حديث را اين‌گونه نقل كرده است: «شيعيان علي رستگارانند». مناوی، كنوزالحقائق، ج 1، ص2515، ح17.

نويسنده: