وریز وجوهات
بسم الله الرحمن الرحیم اَسْئَلُكَ بِحَقِّ هذَا الْيَومِ الَّذِي جَعَلتَهُ لِلْمُسْلِمِينَ عِيداً(۱)   غرض از «عيد» نه آن است كه از باب جلال جامه ناز بپوشند به الطاف مزيد اي خوش آن عيد، كز آن شاه و گدا خوش باشند كه چنين «عيد سعيد» است...
سه شنبه: 21/ارد/1400 (الثلاثاء: 29/رمضان/1442)


22. کامروايان رستاخيز

عَنْ أُمِّ سَلَمَة: قَالَ رَسُولُ اللهِ(ص)

«عَلِيٌّ وَشِيعَتُهُ هُمُ الْفَائِزُونَ يَوْمَ الْقِيامَةِ».[1]

از امّ‌سلمه روايت شده كه پيامبر اكرم(ص) فرمود:

«علي و پيروانش در روز قيامت رستگاران‌اند».

[نكته: از اين‌گونه احاديث كه كلمه «شيعه» به زبان مبارك

 

پيامبر اعظم(ص) صادر شده، مي‌توان فهميد كه نخستين كسي كه بذر تشيع را در سرزمين اسلام پاشيده، شخص رسول خدا| بوده است.]

 

 

[1]. ديلمی، فردوس‌الاخبار، ج3، ص88؛ قندوزی، ینابيع‌الموده، ج2، ص245؛ بلاذري، انساب‌الاشراف، ج2، ص182؛ ابن‌عساکر، تاريخ مدینة دمشق، ج42، ص333.

از جابر بن عبدالله روايت شده ما در خدمت پيامبر اكرم| نشسته بوديم كه علي از روبرو به‌سوي ما آمد، هنگامي كه چشم پيامبر| به او افتاد فرمود: «قسم به آن كسي كه جانم در دست قدرت اوست اين و شيعيانش روز رستاخيز پيروزمند و رستگارند». و آيه 7 سوره بيّنه نازل شد: «كساني كه ايمان آورده‌اند و كارهاي شايسته انجام داده‌اند، آنان بهترين مردم هستند». هیثمی، مجمع‌الزوائد، ج9، ص 131.

و گنجي با اسناد خود از ابوسعيد خدري روايت كرده كه پيامبر| به علي نگاه كرد و فرمود: «اين و پيروانش رستگاران روز رستاخيز هستند». در ادامه مي‌فرمايد: من اين حديث را از گروه بسيار و طرق گوناگون شنيدم. گنجی‌شافعی، كفاية‌الطالب، ص313 – 314.

و مناوي اين حديث را اين‌گونه نقل كرده است: «شيعيان علي رستگارانند». مناوی، كنوزالحقائق، ج 1، ص2515، ح17.

نويسنده: