رسول الله صلى الله عليه و آله :شَعبانُ شَهري و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهري كُنتُ لَهُ شَفيعا يَومَ القِيامَةِ پيامبر صلى الله عليه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قيامت شفيع او خواهم... بیشتر
سه شنبه: 27/ارد/1401 (الثلاثاء: 15/شوال/1443)
  1. در دوران كودكي پولي از كسي برداشتهام و نميتوانم مستقيماً مطلب را به او بگويم، به‌نظر شما چگونه عمل كنم؟ آيا ميتوانم صدقه بدهم؟

ج. بايد به طريقي، پول را به صاحبش برسانيد و لازم نيست بگوييد بابت چه چيز است؛ مثلاً مي‎توانيد به او بگوييد اين پول را سابقاً از من طلب داشته‎اي و يا به حساب بانكي او واريز كنيد و يا به ‌وسيله شخص ديگري ‎پول را به دست او برسانيد و در هر حال صدقه دادن كفايت نمي‎كند.

  1.  كفش من در مسجد گم شد، كفش ديگري به‌جاي آن برداشتم، كار من چه حكمي دارد و الآن چه بايد بكنم؟

ج. اگر بدانيد كفشي كه برداشته‎ايد مال كسي است كه كفش شما را برده، مي‎توانيد به‌جاي كفش خود برداريد؛ ولي اگر قيمت آن از كفش خودتان بيشتر باشد، بايد هر وقت صاحب آن پيدا شد زيادي قيمت را به او بدهيد؛ و چنانچه از پيدا شدن او نااميد شويد، بايد با اجازه حاكم شرع (مجتهد جامع‌الشرايط) زيادي قيمت را از طرف صاحبش صدقه بدهيد. اما اگر احتمال مي‎دهيد كفشي كه برداشته‎ايد مال كسي كه كفش شما را برده نيست، بايد صاحب آن را پيدا كنيد و چنانچه مأيوس شديد، آن را از طرف صاحبش به فقير غيرسيد صدقه بدهيد.

  1.  اگر شاخه درخت كسي در باغ همسايه برود، آيا همسايه مي‌تواند ميوه اين شاخه را تصرف كند؟

ج. در فرض سؤال، جواز تصرف همسايه در ميوه درخت يا شاخه او منوط به اجازه صاحب درخت است.

نويسنده: 
کليد واژه: