رسول الله صلى الله عليه و آله :شَعبانُ شَهري و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهري كُنتُ لَهُ شَفيعا يَومَ القِيامَةِ پيامبر صلى الله عليه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قيامت شفيع او خواهم... بیشتر
سه شنبه: 27/ارد/1401 (الثلاثاء: 15/شوال/1443)
  1. مي‌خواهم جويا شوم که اگر سوار ماشيني شده و راننده ماشين نوار ترانه گذاشته باشد، حکم در اينجا چيست؟

ج. چنانچه نهي از منكر تأثير نداشته باشد و يا اينكه پياده شدن شما حرجي باشد، در مواقع مذكور گوش به موسيقي ندهيد. ان ‌شاء الله موفق باشيد.

  1.  شرکت نکردن در مجالس عروسي که نوعاً همراه با لهو و لعب است باعث دشمني بين اقوام فاميل مي‌شود، وظيفه چيست؟

ج. حضور در چنين مجالسي چون مجلس معصيت است، جايز نيست. لازم به ‌ذکر است که شخص مسلمان نبايد در چنين مجالسي شرکت کند و بايد علت آن را بگويد و چنانچه حاضر نشدن وي در مجالس معصيت سبب قطع رحم شود، اشکال ندارد؛ چراکه در حقيقت، علت قطع رحم آنان مي‌باشند.

نويسنده: