وریز وجوهات
بسم الله الرحمن الرحیم  شخصیّت والای حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام آن پیشوای عالیقدر، بسیار عظیم‌تر از آن است که امثال حقیر بتوانیم با نگارش مقاله‌‌ای آن را شرح دهیم.   * از نگاه دانشمندان اهل سنّت   علاوه بر دانشمندان و...
يكشنبه: 2/آبا/1400 (الأحد: 17/ربيع الأول/1443)

  1. مي‌خواهم جويا شوم که اگر سوار ماشيني شده و راننده ماشين نوار ترانه گذاشته باشد، حکم در اينجا چيست؟

ج. چنانچه نهي از منكر تأثير نداشته باشد و يا اينكه پياده شدن شما حرجي باشد، در مواقع مذكور گوش به موسيقي ندهيد. ان ‌شاء الله موفق باشيد.

  1.  شرکت نکردن در مجالس عروسي که نوعاً همراه با لهو و لعب است باعث دشمني بين اقوام فاميل مي‌شود، وظيفه چيست؟

ج. حضور در چنين مجالسي چون مجلس معصيت است، جايز نيست. لازم به ‌ذکر است که شخص مسلمان نبايد در چنين مجالسي شرکت کند و بايد علت آن را بگويد و چنانچه حاضر نشدن وي در مجالس معصيت سبب قطع رحم شود، اشکال ندارد؛ چراکه در حقيقت، علت قطع رحم آنان مي‌باشند.

نويسنده: