رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
جمعه: 15/مهر/1401 (الجمعة: 11/ربيع الأول/1444)

اعتراف همگان به فضایل علی(ع)

تمام شیعه و سنّی و‌ دوست و دشمن به فضایل و مناقب، عدالت‌خواهی، عبادت، زهد، تقوا و پرهیزکاری حضرت علی(ع) اعتراف دارند.

ما که رهبر و امامی همچون امیرالمؤمنین علی(ع) داریم باید انتصاب به چنین شخصیّتی را افتخار بدانیم و قدر این نعمت عظیم را بدانیم. باید شیعه واقعی باشیم و در عمل نشان بدهیم كه پیرو امیرالمؤمنین(ع) هستیم.

 

موضوع: 
نويسنده: