رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
پنجشنبه: 1401/04/9
کلیپ و نماهنگ
کلیپ و نماهنگ: 
The video conversion process has failed. You might want to submit a simpler video format like mpeg or divx avi.
If the problem persists contact your website administrator. Please check logs for further debugging.
ارسال شده توسط safiadmin در چ, 03/18/1401 - 17:41