پنجشنبه: 1402/07/6

گزارش تصویری حضور ریاست محترم فدراسیون تیراندازی و برخی اعضای تیم ملی در بیت حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی
پنجشنبه / 19 مرداد / 1402