پنجشنبه: 1402/12/3

گزارش تصویری دیدار نمایندگان محترم عتبه مقدسه حسینی در موسسه وارث الانبیا در قم با استاد عالیقدرحاج محمد حسن صافی گلپایگانی
پنجشنبه / 7 دى / 1402