پنجشنبه: 1402/12/3

گزارش تصویری شانزدهمین همایش جهانی ربیع الشهاده به میزبانی عتبه حسینیه باحضور علماء و اندیشمندان با شعار «امام حسین در قلوب ملت ها» در صحن مطهر حسینی
يكشنبه / 7 اسفند / 1401