رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
شنبه: 1401/04/4
نسخه مناسب چاپSend by email
ضمان تصرّف در بيت المال‏

س1. اگر جنسى را از اداره‏اى به طور غیر قانونى برداریم، آیا حلالیت طلبیدن از مسئول آن اداره كافى است؟
س2. انجام كار شخصى در ساعات ادارى، بدون محاسبه مرخصى، چه صورت دارد؟
س3. آیا اجازه مدیر مربوطه در امور مرخصى، اضافه كارى و ... به صورت فرا قانونى جایز است یا خیر؟
س4. مبلغى از بودجه فعالیت‏هاى فرهنگى نزد من باقى مانده است؛ آیا مى‏توانم آن را به دیگرى قرض بدهم و یا خودم به عنوان قرض بردارم و سپس جایگزین نمایم؟

 

*********

 

ج1. حلالیت طلبیدن از رئیس اداره، كافى نیست؛ اگر عین جنس موجود است، خود آن و اگر از بین رفته، مثل یا قیمت آن را باید به اداره مربوطه برگردانید.
ج2. تابع مقررات و اجازه قانونى مسئول مربوط مى‏باشد.
ج3. مدیر اداره در حد مقررات مشروع، حق دارد اجازه دهد و اجازه او در امور خلاف مقررات، لغو و بیهوده است و موجب برداشته شدن ضمان شرعى نیست.
ج4. استفاده از اموال عمومى بر خلاف مقررات، جایز نیست و موجب ضمان مى‏گردد. والله العالم

موضوع: