وریز وجوهات
شب قدر، شب نور، رحمت و شب نزول قرآن و مَطلع خیرات و سعادات، و هنگام نزول بركات و سرآغاز زندگی نوین بشر و مبدأ تحوّل و تاریخ كمال واقعی انسان‎هاست. * شب قدر، شب آزادی بشر شبی كه اگر نبود و نیامده بود، شب تیره بدبختی انسان به پایان نمی‎رسید و...
چهارشنبه: 1397/03/30 - (الأربعاء:6/شوال/1439)

متفرقه دیات

س630. اینجانب 14 سال از ازدواجم می‌گذرد. خداوند سه بچه به اینجانب داده است؛ اولی سالم است دومی عقب‌افتادگی ذهنی دارد. با توجه به هشت سال سن هنوز صحبت نمی‌کند و به تشخیص دکتر معالجش بیماری او 50% مربوط به

 

فارسی
سه شنبه / 19 ارديبهشت / 1396

خرید و فروش اعضای بدن میت مسلمان

س626. فروختن اجزای بدن مسلمان دوازده‌امامی بعد از مردن آن جهت زنده نگه داشتن شخص مسلمان دیگر چه حکمی دارد؟

فارسی
فارسی
سه شنبه / 19 ارديبهشت / 1396

دیه جنایتی که بر مرده واقع می‌شود

س616. آیا پرداخت دیه جنایت بر میت به صورت حالّ است یا مؤجل؟ در صورت تأجیل، مهلت پرداخت آن چقدر است؟

فارسی
فارسی
سه شنبه / 19 ارديبهشت / 1396

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - دیات