وریز وجوهات
... یک نقشه خائنانه برای نابودی تاریخ اسلام نوشتاری از آیت الله العظمی صافی گلپایگانی دامت برکاته به مناسبت هشتم شوال، روز جهانی بقیع بقیع، از چهارده قرن پیش تا امروز همواره زیارتگاه مسلمین و مرکز بیداری و تذکار خاطرات رجال و شخصیّت‌های بزرگ...
دوشنبه: 4 / 05 / 1395 ( )
previous بعدی
1