وریز وجوهات
  شب قدر، شب نور، رحمت و شب نزول قرآن و مَطلع خیرات و سعادات، و هنگام نزول بركات و سرآغاز زندگی نوین بشر و مبدأ تحوّل و تاریخ كمال واقعی انسان‎هاست. * شب قدر، شب آزادی بشر شبی كه اگر نبود و نیامده بود، شب تیره بدبختی انسان به پایان نمی...
چهارشنبه: 7 / 04 / 1396 ( )

گزارش تصويري: ديدار دكتر محمد باقر قالیباف، شهردار تهران با حضرت آيت الله العظمي صافي گلپايگاني
فارسی
موضوع: 
تصاوير
پنجشنبه / 16 بهمن / 1393