وریز وجوهات
بسم الله الرحمن الرحیم   رحلت عالم ربّانی آیة الله آقای حاج شیخ محمدتقی مصباح یزدی ره، موجب تأثر گردید. شخصیتی که با تلاش و جدّیت خود به مراتب بالای فضل و علم در حوزه علمیه رسید و به مقام استادی برجسته حوزه نائل گردید. تأسیس مراکز...
دوشنبه: 1399/10/29 - (الاثنين:5/جمادى الآخر/1442)

نسخه مناسب چاپSend by email
برخي از احكام عقد موقت

 

اذن پدر در ازدواج دختر باكره
س. آيا اذن پدر دختر در ازدواج موقت دختر باكره لازم است؟ اگر دختر رشيده باشد چطور؟
ج. به نظر اينجانب بنابر احتياط واجب، اذن پدر يا جد پدري در ازدواج دختر باكره لازم است و چون مسأله بنابراحتياط است، رجوع به مجتهد ديگري كه اذن را لازم نمي‌داند، با رعايت الاعلم فالاعلم جايز است.‌والله العالم

 

 

اجراي عقد موقت بدون اذن وليّ
س. چنانچه عقد موقتي بدون اجازه پدر يا جد پدري صورت بگيرد، وظيفه چيست؟
ج. احتياط اين است كه يا وليّ اذن بدهد و يا اين‌كه زوج، مدت را ببخشد. بلي، چون مسأله بنابراحتياط است، رجوع به مجتهد ديگري كه اذن را لازم نمي‌داند، با رعايت الاعلم فالاعلم جايز است.‌والله العالم

 

اذن پدر با شرط عدم دخول
س. اگر در عقد موقت شرط عدم دخول و عدم ازاله بكارت شود، آيا باز هم اذن وليّ لازم است؟
ج. به نظر اينجانب بنابراحتياط واجب، اذن پدر يا جد پدري در ازدواج دختر باكره لازم است و شروط مذكور در سؤال، ‌تأثيري در حكم ندارد.والله العالم

 

 

ازاله بكارت در غير ازدواج و اذن وليّ
س. دختري كه بر اثر كارهاي ورزشي و يا زنا و ... بكارتش را از دست داده است، آيا در ازدواج به اذن پدر يا جد پدري نياز دارد؟
ج. دختري كه بكارتش از طريق زنا و يا اموري غير از ازدواج شرعي زائل شده، بنابر احتياط واجب بايد ازدواجش با اذن پدر يا جد پدري باشد.والله العالم

 

 

سبقت يكي از اوليا در اذن
س. اگر بين جدّ پدري و پدر در ازدواج دختر صغيره يا باكره رشيده اختلاف شد، قول كدام يك مقدم است؟
ج. هر يك از جد پدري يا پدر كه سبقت بر تزويج صغيره بنمايند، محلّي براي ديگري باقي نمي‌ماند، چون هر يك به طور استقلال ولايت دارند و ظاهراً نسبت به اذن در تزويج بالغه رشيده هم حكم كه بنابر احتياط است همين است. والله العالم

 

 

متعه با كفار
س. ازدواج موقت با كفار، چه صورتي دارد؟
ج. ازدواج مرد مسلمان با زن كافر غير اهل كتاب، حرام و باطل است؛ بلي، مرد مسلمان مي‎تواند با كافر اهل كتاب ـ يهودي، مسيحي و زرتشتي ـ ازدواج موقت نمايد.والله العالم

 

 

اذن پدر در دختران اهل كتاب
س. آيا اذن پدر در ازدواج موقت با دختران اهل كتاب شرط است؟
ج. چنانچه خود آنها در دين خود اذن پدر را شرط نمى‌دانند، رعايت آن لازم نيست.والله العالم

 

 

متعه زانيه و عدّه او
س. اگر كسي بخواهد زن زانيه را به متعه خود در آورد، آيا زن زانيه بايد عده نگه دارد؟
ج. زنا عده ندارد، و متعه‌نمودن زانيه كراهت دارد.والله العالم

 

 

خواندن صيغه توسط مرد به وكالت از زن
س. آيا مرد مي‌تواند به وكالت از زن، او را براي خود به عقد موقت درآورد؟
ج. مرد مي‎تواند از طرف زن وكيل شود و او را براي خود به طور دائم يا غيردائم عقد كند ولي احتياط مستحب آن است كه عقد را دو نفر بخوانند.والله العالم

 

 

قرائت صحيح مجري صيغه
س. آيا كسي كه قرآن مي‌تواند بخواند ولي از نظر مخارج و لهجه خوب نيست، آيا مي‌تواند صيغه نكاح؛ دائم و غير دائم را جاري كند؟
ج. مجري صيغه بايد كلمات را صحيح اداء كند و معناي قصد انشاء را بداند.والله العالم

 

 

عدم ذكر مدت در عقد موقت
س. چنانچه در عقد موقت، مدت ذكر نشود وظيفه چيست؟ آيا جدا شدن نياز به طلاق دارد؟
ج. در فرض سؤال، چنانچه مدت ذكر نشود، حكم عقد دائم را دارد و اگر بخواهند جدا شوند جدايي بايد با طلاق باشد.والله العالم

 

 

تبديل عقد موقت به دائم
س. اگر بخواهيم عقد موقت را به عقد دائم تبديل كنيم، چگونه عمل كنيم؟
ج. بايد مدّت عقد موقت تمام شود و يا بقيّه مدت را، شوهر ببخشد و سپس عقد دائم خوانده شود و در غير اين صورت، عقد دائم باطل است.والله العالم

 

 

عقد 99 ساله
س. اجراي عقد موقت 99 ساله حكم عقد دائم دارد يا موقت؟
ج. حكم عقد موقت را دارد.والله العالم

 

 

ذكر مدت مجهول در عقد موقت
س. شخصي خانمي را به عقد موقت خود با مهر مشخص درآورده است و مدت را تا زماني كه زوج مسكن مناسبي پيدا كند قرار داده‌اند. حال سؤال اين است كه عقد اينها چه حكمي دارد؟
ج. در فرض سؤال، عقد مذكور مبدل به عقد دائم شده، زيرا مدت مجهول است و در حكم عدم ذكر مدت است.والله العالم

 

 

اجراي صيغه موقت در حال حيض
س. آيا خواندن صيغه موقت، در حالي كه زن در عادت ماهانه باشد، صحيح است؟
ج. اشكال ندارد؛ و پاك‌بودن زن در وقت خواندن عقد، شرط صحت عقد نيست.والله العالم

 

 

شاهد در عقد موقت
س. آيا عقد موقت نياز به شاهد دارد؟
ج. در ازدواج دائم يا موقت، نياز به حضور شاهد نيست.والله العالم

 

 

نقض شرط عدم دخول با رضايت زوجه
س. اگر در عقد موقت شرط عدم دخول و نزديكي كنيم ولي بعد زن راضي به نزديكي شود،‌ آيا نزديكي جايز است؟
ج. اگر زوجه بعد از عقد راضي به نزديكي شود، شوهر مي‎تواند با او نزديكي نمايد.والله العالم

 

 

نفقه و ارث در عقد موقت
س. آيا زن در عقد موقت نفقه دارد و يا بعد از فوت شوهر از او ارث مي‌برد؟
ج. نه حق نفقه دارد و نه از شوهر ارث مي‎برد.والله العالم

 

 

شرط نفقه در عقد موقت
س. آيا مي‌توان در عقد موقت، شرط نفقه را به صورت شرط نتيجه بيان نمود؟
ج. شرط نفقه در نكاح منقطع به نحو شرط فعل صحيح و بر زوج واجب است به شرط عمل كند لكن تخلف آن موجب حق فسخ نكاح نمي‌شود بلكه زوج اجبار به اداء نفقه مي‌شود.والله العالم

 

 

شرط توارث در عقد موقت
س. آيا در عقد موقت، زوجين مي‌توانند ارث‌بردن را شرط كنند؟
ج. مسأله مورد اشكال است؛ احتياط در ترك شرط توارث است و در صورت اشتراط، احتياط به تصالح با باقي ورثه است.والله العالم

 

 

اذن جهت خروج از منزل در عقد موقت
س. آيا خروج از منزل براي زني كه صيغه موقت شده بدون اذن شوهر جايز است؟
ج. زني كه متعه شده مي‎تواند بدون اجازه شوهر از خانه بيرون برود. ولي اگر به واسطه بيرون‌رفتن، حق شوهر از بين مي‎رود، بيرون‌رفتن او حرام است. والله العالم

 

 

مهريه با بذل مدت
س. با مردي عقد موقت كردم. هنوز مدت عقد باقي مانده بود كه زوج مدت را بخشيد. آيا همه مهريه به بنده تعلق مي‌گيرد؟
ج. چنان‌چه دخول صورت گرفته، بايد تمام مهريه را بدهد و اگر دخول نبوده، بايد نصف آن را بدهد.والله العالم

 

 

قبول قول زن در عدم وجود وليّ يا عدم بكارت و يائسه‌بودن
س. اگر كسي با زني بخواهد ازدواج موقت كند و زن بگويد كه من وليّ (پدر يا جد پدري) ندارم يا ثيّبه (غير باكره) و يا يائسه هستم، آيا مي توان او را تصديق كرد؟
ج. اگر بگويد پدر يا جد پدري ندارم، به احتياط واجب قولش قبول نيست و بايد فحص شود و اگر بگويد يائسه‌ام نبايد حرف او را قبول كرد ولي اگر بگويد شوهر ندارم و احتمال صدق در باره او داده شود قبول است و فحص هم لازم نيست. بلي، اگر متهمه باشد احوط فحص است.والله العالم

 

 

ازدواج دختر باكره بدون وليّ
س. دختري كه پدرش فوت كرده و جد پدري هم ندارد. آيا در ازدواج موقت نياز به اذن كسي دارد؟
ج. اگر دختر باكره‌اي، پدر يا جد پدري ندارد، جز اجازه و رضايت خود دختر بالغه رشيده اجازه ديگري لازم نيست.والله العالم

 

 

بذل مدت عقد موقت براي اجراي عقد دائم
س. در بين مردم مسلمان رسم است كه قبل از جاري شدن صيغه دائم بين زوج و زوجه، صيغه محرميت جاري مي‌شود. آيا در هنگام جاري‌شدن صيغه دائم، بخشش مدت باقيمانده صيغه محرميت و موقت از طرف زوج واجب است يا خير؟
ج. بلي، بايد مدت را ببخشد و اگر نبخشد، صيغه عقد دائم صحيح نيست.والله العالم

 

 

 

 

 

 

 

موضوع:

شنبه / 3 دى / 1390