رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
سه شنبه: 1401/05/25

تذكّر و رفع اشتباه

مفهوم این ویژگى‌هاى جامه اسلامى و سیره پیامبر و ائمه طاهرین(علیهم السلام)    این نیست كه نباید از نعمت‌هاى الهى و جمال حیات دنیا كه جلوه‌هاى آن بسیار است و بى‌شمار و بر جمال خداوند جمال‌آفرین دلالت دارند، بهره گرفت، یا به‌كار، فعالیت، سعى، عمل، تولید، زراعت، صناعت و علومى كه جامعه به آن نیازمند است، نپرداخت و غرایز و استعدادها را حبس و ضایع و معطل نمود و گوشه‌گیرى و كم‌كارى پیشه كرد. این افكار، افكارى است كه اسلام با آن به ضدیّت برخاسته و با تعالیم آن سازش ندارد.

فارسی
اشتراک در RSS - تذکر، رفع اشتباه